Co się kryje za zaimkiem “Ja” ?

“Ja” to ten, kto mówi o sobie jako o takim osobniku, który posiada dane cechy.

“Ja” obejmuje również tego, który myśli i ustosunkowuje się do tego kim jest.

“Ja” to ten kto wie kim jest.

Zaimek ten przysparza wielu problemów, ponieważ za ten zaimek nie możemy podstawić jakiejś innej synonimicznej treści. W języku polskim używamy go w sposób jawny, ale również w sposób niejawny. Treść tego zaimka może nam ciągle uciekać. Czy używając tego zaimka przypisujemy pewne kompetencje ? W rozmowie z cyklu Aporie Samowiedzy, Prof. Robert Piłat spróbuje przybliżyć nam trudności związane z użyciem zaimka “ja”.

10/11