Audycje


W cyklu rozmów „Aporie Samowiedzy” będziemy rozmawiać na temat nierozwiązywalnych zagadek związanych z ideą poznania samego siebie. Pierwszą aporią na którą zwrócimy uwagę jest samozakłamanie. Czy możliwe jest oszukanie samego siebie ? Kłamstwo, czy nieprawdziwy osąd wydawałoby się, że kierujemy do drugiej osoby, a nie do siebie. Okazuje się jednak, że okłamujemy sami siebie w stosunku do własnej wiedzy, sądów czy...

Read More

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Agnieszki Gralewicz i Marcina Piechoty na temat ostatniej książki francuskiego pisarza Michel Houellebecqa „Uległość”. Choć autor nie jest filozofem, to jego powieści są szeroko dyskutowane w wielu środowiskach. W swoim najnowszym dziele stawia pewną diagnozę, która wywołała falę dyskusji. W naszej rozmowie spróbujemy nakreślić problemy filozoficzne, jakie zawarte są w...

Read More

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Pani Agnieszki Gralewicz z Prof. Robertem Piłatem. Jaka jest obecnie kondycja kultury Zachodniej? Czy apogeum jej rozwoju miało już miejsce, czy może wciąż wolno nam mówić o jej postępie? Nawiązując do książki Agnieszki Kołakowskiej: „Wojny kultur i inne wojny” rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytania, które inspirują dzisiejsze debaty....

Read More

W bieżącym przeglądzie prasy, naszą uwagę poświęcimy różnicy między kłamstwem a wciskaniem kitu. To drugie, wydaje się być bardziej tolerowane przez społeczeństwo, bardziej powszechne. Czy jest mniej groźne od kłamstwa. Harry G. Frankfurt powiada: wręcz przeciwnie. Człowieka wciskającego kit może cechować nie tylko niedbałość o prawdę, ale brak wiary w obiektywną ocenę zdarzeń. Nad tym problemem dyskusję podejmą: Prof. Robert Piłat,...

Read More