Z życia filozoficznego


Czym jest tożsamość narodowa ? W jakim stopniu wiąże się ona z zakorzenieniem ? Czy zakorzenienie pozwala inaczej przeżywać świat, realizować wyższe wartości ? Kiedy identyfikacja z grupą może prowadzić do zanikania „bycia sobą” a w konsekwencji do samozatracenia ? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ks. Prof. Jackiem Grzybowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem książki „Byt, Tożsamość, Naród Próba wyjaśnienia...

Read More

Trzy wielkie myślicielki: Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt. Pomiędzy nimi, jako intelektualistkami istnieje wiele różnic światopoglądowych, teoretycznych, różnic nastawienia. Lecz łączy je żydowskość oraz trudny los-życie i twórczość w czasach nazizmu. Edith Stein, odchodząc od judaizmu stała się siostrą Teresą Benedyktą od Krzyża, skierowała cały swój filozoficzny talent na syntezę tradycji myślowej chrześcijaństwa i XX...

Read More

Gościem Radia Sed Contra jest pani Patrycja Mikulska, redaktorka „Ethos”, kwartalnika wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w ramach działalności Instytutu Jana Pawła II. Kwartalnik „Ethos” opracowywany jest przez czteroosobową redakcję i publikuje cztery razy w roku pokaźne tomy, z których każdy jest  w dużej części poświęcony jednemu zagadnieniu. Etatowa redakcja i monograficzny charakter wyróżniają „Ethos” spośród pism...

Read More

Gościem Radia Sed Contra jest pan Robert Kryński, współzałożyciel popularnego pisma filozoficznego FILOZOFUJ. Ukazał się właśnie siódmy numer tego dwumiesięcznika. Jego strona internetowa filozofuj.eu zawiera nie tylko numery pisma, lecz daje możliwość prenumeraty atrakcyjnej wersji papierowej oraz liczne dodatkowe materiały i informacje. W rozmowie z Robertem Piłatem Robert Kryński opowiada o założeniach pisma, jego nadspodziewanym...

Read More