Filozoficzna księga przysłów

„Filozoficzna księga przysłów” czyli nowy cykl audycji „Radia filozoficznego Sed Contra” zakłada namysł i dyskusję nad przysłowiami. W rozmowach staramy się konfrontować filozoficzne koncepcje z mądrością zawartą w ludowych porzekadłach. Zastanawiamy się nad warstwą filozoficzną przysłów, ich zastosowaniami i wieloznacznością. Sprawdzamy czy nadal są aktualne i czy w prosty sposób potrafią wyrazić intuicje filozoficzne. „Mądra głowa zna przysłowia” – zapraszamy do wysłuchania audycji.