Posts Tagged "prasa"


Zapraszamy do wysłuchania kolejnych komentarzy do artykułów z bieżącej prasy, jakie przygotowała dzisiaj redakcja naszego radia. Co to znaczy, że rodzina jest bytem metafizycznym realizującym wartości „sui generis” ? Czy rodzinę powinno się rozpatrywać wyłącznie poprzez wartości pragmatyczne ? Czy charakteryzacji rodziny można dokonać poprzez analizę funkcji, jakie powinna spełniać ? W kolejnej zadamy pytanie co to znaczy,...

Read More

Które cechy są relewantne w przedstawianiu naszej tożsamości ? Czy kryterium relewancji jest zależne od danej sytuacji ? Dlaczego identyfikacja może wprowadzać jakieś ograniczenia ? Na czym polega identyfikacja plemienna ? W czym zakorzenione są współcześnie pewne grupy, powiązane bardzo silnymi więziami, ale nie odwołujące się do idei, wspólnej historii czy narodowości- czy możemy mówić o nowej tożsamości plemiennej ? Czy pojęcie...

Read More

Przestępczy szyfr.Czy prawo ogranicza możliwości organów ścigania w celu identyfikacji przestępców ? Czy wolno nam przekraczać granice prawa w imię jakiegoś dobra ? Dlaczego rezygnujemy z naszych roszczeń do sprawiedliwości czy słuszności gdyż szanujemy myśl prawną? Czy zawsze granicą mojej wolności jest wolność innych ludzi ? Czy ludzie powinni powściągać swoje działania na rzecz innych ludzi, czy powinno się pozwalać na te działania...

Read More