Aporie samowiedzy. (2) Znaczenie zaimka „ja”.

Co się kryje za zaimkiem „Ja” ?

„Ja” to ten, kto mówi o sobie jako o takim osobniku, który posiada dane cechy.

„Ja” obejmuje również tego, który myśli i ustosunkowuje się do tego kim jest.

„Ja” to ten kto wie kim jest.

Zaimek ten przysparza wielu problemów, ponieważ za ten zaimek nie możemy podstawić jakiejś innej synonimicznej treści. W języku polskim używamy go w sposób jawny, ale również w sposób niejawny. Treść tego zaimka może nam ciągle uciekać. Czy używając tego zaimka przypisujemy pewne kompetencje ? W rozmowie z cyklu Aporie Samowiedzy, Prof. Robert Piłat spróbuje przybliżyć nam trudności związane z użyciem zaimka „ja”.