Aporie Samowiedzy (5). Znajomość własnych uczuć

Uczucia to skomplikowany obiekt o charakterze intencjonalnym, przedmiotowym. Wywołują je w nas przedmioty, są one ich uzasadnieniem. W uczuciach jest zawsze element racjonalności- zawsze jesteśmy w stanie wskazać obiekt, czy to utwór, czy osobę, wywołującą w nas uczucia. Możemy jednak się co do nich mylić, nie zawsze je właściwie rozpoznajemy. Siłą uczucia może również ulec lekkiemu osłabieniu, w chwili, gdy tylko o nich sobie uświadamiamy. Marcel Proust, próbował zbudować naukę o duszy- rozwiązać zagadkę własnej uczuciowości. Choć bogactwo uczuć wydaje się przekraczać wszelkie granice poznania, to wciąż próbujemy na nowo je zrozumieć, czasem nawet kontrolować.  Jak wiedza o własnych uczuciach pomaga nam w poznawaniu samego siebie ? Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z Prof. Robertem Piłatem na temat aporii związanej ze znajomością własnych uczuć.