Edyta Stein „O zagadnieniu wczucia. Roman Ingarden o badaniach filozoficznych Edith Stein”

I PRZEDMOWA

II ISTOTA AKTÓW WCZUCIA

 1.  Metoda badania
 2.  Opis wczucia w porównaniu z innymi aktami
 3.  Dyskusja z innymi opisami wczucia- w szczególności z opisem Lippsa i dalszy ciąg analizy.
 4.  Spór pomiędzy poglądem przedstawieniowym a aktowym
 5.  Dyskusja z teoriami genetycznymi uchwytywania cudzej świadomości
 6. Dyskusja z Schelera teorią uchwytywania cudzej świadomości.
 7. Munsterberga teoria doświadczenia cudzej świadomości.

III KONSTYTUCJA INDYWIDUUM PSYCHOFIZYCZNEGO

 1. Czyste Ja
 2. Strumień świadomości
 3. Dusza
 4. Ja i ciało
 5. Przejście do cudzego indywiduum

 

IV WCZUCIE JAKO ROZUMIENIE OSÓB DUCHOWYCH

 1. Pojęcie ducha i nauk o duchu
 2. Podmiot duchowy
 3. Konstytucja osoby w przeżyciach uczuciowych
 4. Prezentowanie się cudzej osoby
 5. Dusza i osoba
 6. Istnienie ducha
 7. Dyskusja z Diltheyem
 8. Znaczenie wczucia dla konstytucji własnej osoby
 9. Zagadnienie opierania się ducha na ciele jako swym fundamencie

ŻYCIORYS