Filozoficzny przegląd prasy. 2.02.2017

Inspiracji do pierwszej części rozmowy dostarczyła nam reklama zachęcająca do wyjazdu na urlop w góry. Czy odczucie piękna oraz innych wartości podlega zmianom ? Czy egzemplifikacja wartości, w najróżniejszych przedmiotach jest stała ? Jak reaguje człowiek w zderzeniu z nowymi nośnikami wartości- czy wpływają one na poprzednie, czy są może nową jakością ? W dalszej części zastanowimy się jak ludzie weryfikują swoje obecne wybory biorąc pod uwagę przyszłe stany rzeczy ? Czy możemy pochwalić się  zdolnością do skutecznego oszacowania prawdopodobieństwa zajścia przyszłych zdarzeń ? Badania każą nam powątpiewać w tą kompetencję. Okazuje się, że przeszacowujemy prawdopodobieństwo zdarzeń, które chcielibyśmy aby zaszły, natomiast obniżamy prawdopodobieństwo zdarzeń, które zwyczajnie nam się nie podobają. Posiadając tą wiedzę, jak możemy podnieść jakość naszych decyzji ? Do wysłuchania rozmowy zapraszają Prof. Robert Piłat, Agnieszka Gralewicz oraz Marcin Piechota.