Prasówka z 25 maja 2016

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego filozoficznego przeglądu prasy. Dzisiaj ks. dr Roman Tomanek, dr Dominika Dzwonkowska, Joanna Skurzak i Marcin Piechota rozmawiają o fenomenie jakim jest rosnące zainteresowanie przeżywania rekolekcji. Ks. Tomanek zauważa, że  liczba osób uczestniczących stale rośnie, czy filozofia może pomóc opisać to zjawisko ? W dalszej części poruszony jest temat negocjacji- czym jest ustępstwo, w stosunku do drugiej strony ? Czy warto ustępować i szukać kompromisu za wszelką cenę ? Jednoznacznych odpowiedzi z pewnością nie znajdziemy, lecz w audycji próbujemy zgłębić ten problem.