Pragnienie Królestwa. Rozmowa o książce Tomasza Herbicha

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Herbichem na temat jego debiutanckiej książki „Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu”.

Autor książki w ośmiu artykułach prezentuje różne podejścia do mesjanizmu, zarazem dokonując próby ustalenia czym jest mesjanizm w swojej istocie. W rozmowie przyglądamy się rozwojowi rozumienia tego pojęcia w myśli Bierdiajewa i Cieszkowskiego.  Gość radia filozoficznego Sed Contra odpowiada na pytania m.in. o podmiotowość narodu, problematykę teologii politycznej oraz współczesny kontekst mesjanizmu. W audycji udział biorą Robert Piłat, Agnieszka Gralewicz i Martyna Filcek.

Audycję zrealizowała Martyna Filcek.