Czy wiedza może szkodzić? Doping w sporcie- inną formą agresji?

Czy wiedza może być zła ? Zakłada się, że umysł ludzki, czy ludzki system decyzyjny zawsze z wiedzy skorzysta. A jednak intuicyjnie możemy stwierdzić, że zbyt wielki zasób informacji może utrudnić a nawet uniemożliwić podjęcie decyzji. W literaturze można spotkać się z pojęciem paraliżu decyzyjnego, gdzie podmiot nie jest w stanie wypracować kolejnych kroków, na skutek różnych czynników. Należałoby zatem zawęzić zakres informacji tylko do tych relewantnych w stosunku do danej sytuacji. W kolejnej części omówimy przypadki stosowania dopingu w sporcie. Czy wolno w takich przypadkach mówić o tym w kategoriach agresji, krzywdzicieli i ofiar ? Ostatnia część poświęcona będzie  dużemu badaniu społecznemu w Niemczech, które pokazało jak zmienia się percepcja wartości w społeczeństwie. Zaobserwowano pewną dynamikę, od wartości dotyczących celowości do wartości przeżyciowych. Ludzie ciągle zakładają rodziny, kształcą się ale nie po to, żeby dążyć do pewnych celów, ale żeby osiągnąć pewne przeżycia. Jaka jest nasze percepcja wartości dziś, a jaka będzie w przyszłości ? W rozmowie udział wzięli Prof. robert Piłat, Joanna Skurzak, Martyna Neumann i Marcin Piechota.

Artykuły zostały zaczerpnięte z Rzeczpospolitej i Die Zeit.

Filozoficzny przegląd prasy. 9 marca 2016