Konto na Facebook- jak daleko konstytuuje naszą tożsamość. Człowiek o poglądach lewicowych- lewicowiec- lewak- czyli o gradacji pojęć

Które cechy są relewantne w przedstawianiu naszej tożsamości ? Czy kryterium relewancji jest zależne od danej sytuacji ? Dlaczego identyfikacja może wprowadzać jakieś ograniczenia ? Na czym polega identyfikacja plemienna ? W czym zakorzenione są współcześnie pewne grupy, powiązane bardzo silnymi więziami, ale nie odwołujące się do idei, wspólnej historii czy narodowości- czy możemy mówić o nowej tożsamości plemiennej ? Czy pojęcie lewicowiec, lub lewak może wykluczyć kogoś poza obręb dyskusji ? Czy pojęcia te określają pewną tożsamość, dążność, czy pewien zestaw poglądów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z dyskusji nad dzisiejszą prasą, w której udział wzięli: prof. Robert Piłat, Olgierd Ławrynowicz, Marcin Piechota i Joanna Skurzak.

 

Prasówka 28 stycznia 2016.