Prof. Clifford Angell Bates Jr on the book „Centrality of the Regime for Political Science”

Gościem dzisiejszej audycji będzie Prof. Clifford Angell Bates Jr z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki „The Centrality of the Regime for Political Science”. Książka koncentruje się na myśli Arystotelesowskiej, w szczególności jego koncepcji politei; ukazuje jak rozumienie tego pojęcia ewoluowało poprzez lata i dlaczego jest tak istotne dla zrozumienia życia politycznego. W rozmowie spróbujemy nakreślić horyzont dwóch modelów człowieka- homo politicus i homo oeconomicus. Czy któryś z nich jest bardziej adekwatnym opisem człowieka ? W ostatniej części poświęcimy uwagę rewolucji behawioralnej, jaka dokonała się w nauce w początku XX w. W jaki sposób wpłynęła na nasze postrzeganie i badanie zjawisk społecznych ?

Refleksja nad myślą Arystotelesowską, próba przemyślenia na nowo jego koncepcji, może wyjaśnić dynamikę procesów politycznych, jakże interesujących w obecnych czasach.

Part 1

Part 2