Edukacja filozoficzna – rozmowa Roberta Piłata z Eweliną Grądzką

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy prof. Roberta Piłata z Eweliną Grądzką. W rozmowie poruszono kwestie filozofowania z dziećmi i młodzieżą oraz ukazano tradycje dydaktyki filozofii związane z postacią Kazimierza Twardowskiego oraz Szkołą lwowsko-warszawską.

Ewelina Grądzka – magister filozofii i politologii, popularyzatorka nauki. Akredytowany trener z filozofii dla dzieci przy „The Philosophy Foundation” w Londynie. Prowadziła zajęcia z filozofii w Szkole Podstawowej Sandhurst w Catford w Londynie. Jest członkiem europejskiego zrzeszenia praktyków filozofii dla dzieci SOPHIA. Jest prezesem Stowarzyszenia „Pod wspólnym niebem”, którego misją jest zaangażowanie w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz promowanie idei pokoju i współpracy. Założyła Akademię Młodego Filozofa im. K. Twardowskiego. Prowadzi projekty w Polsce i za granicą, m.in. w krajach rozwijających się, takich jak Kirgistan, Tadżykistan, Armenia.

Na fotografii uwieczniony został filozof – Kazimierz Twardowski w mundurku szkolnym Terezjanum. Pamiątka pochodzi z Archiwum Andrzeja Tomczaka i została zamieszczona na stronie https://twardowski.waw.pl/ .