Rozmowa z Prof. Andrzejem Lederem na temat książki „Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym”.

Berlin- miasto, które miało szanse stać się stolicą XX wieku, w takim sensie, w jakim stał się Nowy Jork. To, co najważniejsze dla XX stulecia zaczęło się właśnie w Berlinie- to tam narastała dynamika rozrywająca wszystkie dotychczasowe formy. Jan Patočka, pokazał, jak Niemcy były centrum rewolucyjnego ruchu, który w ostatecznym rozrachunku ucieleśnił się jako najstraszniejsza wojna spośród dotychczas znanych. W rozmowie, z Profesorem Andrzejem Lederem na temat książki „Rysa na Tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym” zwrócimy uwagę na dynamikę przełomu XIX i XX wieku. Jaki był związek człowieka z rzeczami ? Czy rzeczy swoją pozycją określają pozycję podmiotowości ? Co się dzieje, gdy człowiek przestaje być podmiotowo związany z rzeczami ? Jakie konsekwencje pociągnęła za sobą inflacja początku XX wieku ?