SZEKSPIR. Odcinek dziewiąty: O pojęciu tragizmu u Szekspira

ODCINEK DZIEWIĄTY O pojęciu tragizmu u Szekspira

W tym odcinku nawiązuję do książki A. C. Bradleya z 1904 roku „Shakespearean Tragedy. Lectures on Hamlet, Thello, King Lear, Macbeth. Autor omawia Szekspirowskie pojęcie tragedii rozumianej jak fenomen lub cecha świata, aspekt życia.

SZEKSPIR to najnowszy podcast autorstwa prof. Roberta Piłata zainspirowany dziełami wielkiego tragika – Williama Szekspira. Tematem podcastu są wątki filozoficzne zawarte w dramatach Szekspira. I chociaż poeta sam nie posiadał filozoficznych inklinacji oraz celów to filozoficzna analiza może okazać się owocna, biorąc pod uwagę szeroką recepcję dzieł Szekspira w dalszych stuleciach. Myśl krytyczna sięga do idei filozoficznych, szukając wciąż nowych interpretacji szekspirowskich dramatów i poezji.