Filozofia i prawo, rozmowa z dr Magdaleną Małecką

Filozofia i prawo: spory o istotę normatywności

Gościem Radia Sed Contra jest dr Magdalena Małecka, absolwentka filozofii i prawa, następnie doktorantka w Szkole Nauk społecznych przy IFiS PAN, gdzie obroniła doktorat poświęcony filozoficznej krytyce ekonomicznej analizy prawa. Dr Małecka jest obecnie pracownikiem Uniwersytetu w Helsinkach. Prowadzi badania nad normatywnością, analizując szczególnie próby ugruntowania teorii normatywności w teoriach behawioralnych. W rozmowie z Robertem Piłatem przedstawia motywy i cel swojej pracy krytycznej a także dzieli się doświadczeniami dwóch pierwszych lat studiów podoktorskich w trzech ośrodkach badawczych: European University Institute we Florencji, Columbia University w Nowym Jorku i na Uniwersytecie w Helsinkach. Rozmowa miała miejsce 27 lutego 2016 roku w kawiarni-księgarni im. Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.