„Koncert dla biocenu” – podmiotowość czy jej dekonstrukcja?

W ramach cyklu dotyczącego różnych aspektów pandemii drugi odcinek poświęciliśmy wydarzeniu pod hasłem „Koncert dla biocenu” w barcelońskiej operze Gran Teatre del Liceu. Po niemal trzymiesięcznym okresie kwarantanny kwartet smyczkowy wykonał utwór „Chryzantema” Giacomo Pucciniego dla 2300 roślin.

W nagraniu poruszamy problem wzajemnej relacji artysty i odbiorcy, istoty pracy twórczej, jej aspektu finansowego.  Zadajemy pytanie o możliwe intencje twórców performancu. Czy eksperyment ujawnił potrzebę dowartościowania podmiotowości ludzkiej, czy przeciwnie – wpisuje się w tendencję jej zdekonstruowania?

Nagranie koncertu udostępniono na oficjalnym kanale Opery pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=rgvadprJFRc

W rozmowie udział wzięli: gość specjalny Kamila Dutkowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Wokalno-Aktorskim oraz studentka kierunku Wiedza o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także prof. Robert Piłat, Martyna Filcek, Agnieszka Gralewicz i Wojciech Kozyra.