Kondycja kultury. Rozmowa Agnieszki Gralewicz z Prof. Robertem Piłatem.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Pani Agnieszki Gralewicz z Prof. Robertem Piłatem. Jaka jest obecnie kondycja kultury Zachodniej? Czy apogeum jej rozwoju miało już miejsce, czy może wciąż wolno nam mówić o jej postępie? Nawiązując do książki Agnieszki Kołakowskiej: „Wojny kultur i inne wojny” rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytania, które inspirują dzisiejsze debaty.