O Instytucie Jana Pawła II i piśmie „Ethos”

phpThumb_generated_thumbnailjpgGościem Radia Sed Contra jest pani Patrycja Mikulska, redaktorka „Ethos”, kwartalnika wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w ramach działalności Instytutu Jana Pawła II. Kwartalnik „Ethos” opracowywany jest przez czteroosobową redakcję i publikuje cztery razy w roku pokaźne tomy, z których każdy jest  w dużej części poświęcony jednemu zagadnieniu. Etatowa redakcja i monograficzny charakter wyróżniają „Ethos” spośród pism filozoficznych w Polsce. W rozmowie z Robertem Piłatem Patrycja Mikulska wspomina studia w Internationale Akademie für Philosophie w Liechtensteinie, opowiada o Instytucie Jana Pawła II i o sposobie prowadzenia pisma „Ethos”. Rozmowa miała w redakcji pisma w Lublinie, w 8 marca 2016 roku. Strona czasopisma: http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=52&lng=6