O milczeniu. Rozmowa z Dorotą Korwin-Piotrowską

„Książka ta eksploruje mało dotąd rozpoznany obszar badawczy, jakim jest problematyka związana z udziałem i funkcjami milczenia oraz ciszy w strukturze prozy narracyjnej. Pokazuje te zjawiska nie poprzez tematy, wątki czy obrazy, lecz drobne szczeliny tekstu – przerwy, zamilknięcia, elipsy, zestawienia, rozsunięcia, urwane słowa czy zdania, a także zaplanowane wewnątrz utworu miejsca puste”. Oto początek książki Doroty Korwin-Piotrowskiej „Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych”. O filozoficznie interesujących aspektach milczenia rozmawia z Autorką Robert Piłat.

thumb_IMG_1306_1024

<a