O poszukiwaniu przyczyn koronawirusa

Zapraszamy do wysłuchania nowego cyklu audycji. W kolejnych odcinkach wspólnie rozważymy różne aspekty pandemii. W czasach zalecanej izolacji spotykamy się z rozmówcami zdalnie.

Pierwszą audycję poświęciliśmy politycznemu i naturalnemu wymiarowi koronawirusa. Rozmawiamy w niej m.in. o praktycznym wymiarze prawdy i  postprawdy. Zadajemy pytanie o pragnienie poznania przyczyn zaistniałej sytuacji w zastanym kontekście międzynarodowym i ekologicznym.

Artykuł autorstwa Yanzhong Huang „U.S.-Chinese Distrust Is Inviting Dangerous Coronavirus Conspiracy Theories”, opublikowany 5 marca 2020 w Foreign Affairs, stanowi punkt wyjścia rozważań (link do artykułu: https://tiny.pl/7fgzz).

W rozmowie udział wzięli prof. Robert Piłat, Agnieszka Gralewicz i Martyna Filcek.