Rozmowa w studiu na temat filmu Sidneya Lumeta „12 Gniewnych ludzi”.

Inspiracji do dzisiejszej rozmowy dostarczył nam film Sidneya Lumeta z 1957 r pt. „12 gniewnych ludzi”. Opowiada on o grupie przysięgłych, którzy muszą wydać werdykt skazujący lub uniewinniający 17 letniego chłopca posądzonego o zabójstwo. Choć z początku konsensus zostaje niemalże osiągnięty, to wraz z rozwojem wydarzeń poszczególni bohaterowie zmieniają swoje przekonania. W naszej rozmowie spróbujemy rozstrzygnąć w jaki sposób dokonuje się rewizja przekonań. Czy ludzie skłonni są do porzucenia posiadanych przez siebie przekonań ? Jakie konsekwencje może pociągać za sobą dla racjonalnego podmiotu rewizja niektórych z nich ? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taka wymiana się dokonała ? W rozmowie uczestniczyli Prof. Robert Piłat, ks. dr Roman Tomanek, Martyna Neumann oraz Marcin Piechota.