Rozmowa Małgorzaty Czajkowskiej z ks. Prof Jackiem Grzybowskim

Gościem audycji „pół-człowiek pół-filozof” jest ks.prof.Jacek Grzybowski, który nakreśla kondycje współczesnej humanistyki i przybliża wizję świata wyjałowionego z fundamentów filozoficznych. Odpowiada m.in. na pytania o to czy filozofowie powinni ponosić odpowiedzialność za obraz otaczającej nas rzeczywistości jak i czy społeczeństwo chcę filozofii. Czy nauczanie filozofii nie jest krzywdą? Ksiądz Profesor zdradza również kilka szczegółów dotyczących własnej osoby, na gruncie mniej naukowym. Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Czajkowska.

Audycja została przygotowana przez Małgorzatę Czajkowską i Aleksandrę Sztyk.