Od oświecenia do Kanta

Audycja wprowadza w określone aspekty oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem oświecenia niemieckiego, po czym przedstawia nieproste i często krytyczne nastawienie Kanta wobec wielu drogich wiekowi świateł koncepcji i ideałów.

Autorem nagrania jest mgr Wojciech Kozyra.

Obraz
Przysięga Horacjuszy (fr. Le Serment des Horaces), 1784, Jacques-Louis David. W dobie oświecenia sztuka zwróciła się ku kulturze antycznej, odchodząc od motywów czerpanych z biblijnej historia sacra. Przykładem tego jest dzieło Davida ilustrujące ideał republikanizmu na podstawie historii spisanej przez Tytusa Liwiusza w Ab urbe condita.