Rola filozofii

„FILOZOFIA – REKONKSTRUKCJA OBLICZA”

Prowadząc radio filozoficzne nie sposób nie stawiać sobie podstawowego pytania, czym w ogóle jest filozofia? Klasyczna definicja – umiłowanie mądrości – wydaje się dziś tracić na znaczeniu. Stajemy przed wyzwaniem przemyślenia na nowo istoty filozofii, jej funkcji w kulturze i stosunku do innych obszarów nauki. Czy jest nadal samodzielną dyscypliną, która ma do zaoferowania unikatową wiedzę czy już tylko pozostałością historycznej tradycji, której narzędzia, metody i osiągnięcia wchłonięte zostały przez młodsze dziedziny humanistyki?

Pragniemy zaprosić Państwa do serii audycji, których głównym tematem będzie właśnie filozofia. Zastanowimy się nad jej społecznym odbiorem, rolą i miejscem w kulturze. Spróbujemy omówić jej miejsce na współczesnym uniwersytecie i sposoby finansowania. Pochylimy się nad tym, jak rozumieli ją jej najwybitniejsi reprezentanci, by przy okazji spróbować sformułować jej nową wykładnię. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się Państwu zastanawiać, po co komu w ogóle potrzebna jest filozofia, to wysłuchanie tych audycji jest obowiązkowe.

Pierwsza audycja: FILOZOFIA: PATRZĄC Z DALEKA

Jakbyście Państwo zareagowali, gdyby na ulicy podszedł do Państwa niczym niewyróżniający się młody człowiek i bez ostrzeżenia zaskoczył pytaniem, po co nam dziś filozofia? Właśnie na taki eksperyment pozwoliliśmy sobie w pierwszej audycji. Odpowiedzi były zaskakujące, nietuzinkowe, zwyczajne i niezwykłe. Wszystkie razem wyrażają społeczne spojrzenie na rolę filozofii w kulturze dzisiaj, które stało się punktem wyjścia do naszej dyskusji, w której uczestniczyli: prof. Robert Piłat, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej Mecherzyński-Wiktor, Joanna Skurzak i Jacek Tomaszewski. Rozmowę poprowadził i audycję zrealizował Jakub Kiersikowski.

Druga audycja: FILOZOFIA: OCZAMI ZAANGAŻOWANYCH

Dziś o pomoc w rekonstrukcji roli filozofii poprosiliśmy tych, którzy na filozofii znają się najlepiej. Punktem wyjścia do naszej dyskusji stały się stanowiska najsłynniejszych w historii filozofów. Kant, Platon, Sokrates, Rorty, Heidegger… Zapytaliśmy ich, co sądzą o roli filozofii i filozofa. Ponieważ nie mogli odpowiedzieć nam osobiście, odpowiedzi poszukaliśmy w ich pismach. Przygotowaliśmy krótkie podsumowania ich spojrzeń, które następnie dogłębnie pozwoliliśmy sobie skomentować. Na czym dziś polega filozofia: spojrzeniu krytycznym, mądrości, pytaniu o odpowiedzialność, doskonaleniu narzędzi metodologicznej poprawności? Nawet jeśli nie interesuje Państwa nasza analiza, polecamy ze względów edukacyjnych. W dyskusji udział wzięli prof. Robert Piłat, Andrzej Mecherzyński-Wiktor i Jacek Tomaszewski. Rozmowę poprowadził i audycję zrealizował Jakub Kiersikowski.


ROLA FILOZOFII: STANOWISKA
Po publikacji ostatniej audycji otrzymaliśmy kilka wiadomości z prośbą o udostępnienie większej liczby krótkich podsumowań stanowisk wybitnych filozofów w temacie zadań filozofii i filozofa. Ponieważ zależy nam także na edukacyjnym wymiarze radia, wobec czego prezentujemy kompilację wszystkich, które udało się przygotować naszym redaktorom. Poszczególne skróty przedzielane będą przerywnikami muzycznymi, aby ułatwić Państwu wybiórcze odtwarzanie. Zapraszamy do słuchania. Audycję przygotował Jakub Kiersikowski