Filozofia i literatura. Odcinek szósty

ODCINEK SZÓSTY O „Człowieku bez właściwości” Roberta Musila

W kolejnym odcinku serii „Filozofia i literatura” opowiadam o pewnym wątku w powieści Roberta Musila „Człowiek bez właściwoci”, której kolejne temu ukazały się pomiędzy 1930 i 1946 rokiem. Wątek ten nazwać można dysocjacją i rekonstrukcją podmiotu. Zastanawiam się nad pojęciem życia eksperymentalnego (wakacji od życia), które na początku powieści podejmuje jej bohater Ulrich. Opisuje trzy jego próby odkrycia sił nadających jedność jednostkowej egzystencji. Wątki te łączę z wyborami życiowymi samego pisarza.

FILOZOFIA I LITERATURA Cykl audycji, w których wybrane dzieła literackie służą za materiał do filozoficznej analizy. Zarówno świat przedstawiony jak język i kontekst historyczno-literacki składają się na zobowiązujące doświadczenie, którego treść zasila refleksję w dziedzinie etyki, epistemologii i antropologii. Doświadczenie to za sprawa artystycznego bogactwa i unikalnej jakości pozwala wyjść poza samo tylko ilustrowanie filozoficznych idei czy mechaniczne wyszukiwanie ich w dziełach literackich. Chodzi raczej o dialog pomiędzy literaturą i filozofią.