Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek piąty

ODCINEK PIĄTY W tym odcinku przedstawiam transcendentalne podejście pojęć. Na przykładzie Hegla przedstawiam pewną wizje idealnego rozumienia jako samoodniesienia bytu – najbardziej ogólnie ujętej refleksji. Samowiedza bytu jest Pojęciem w znaczeniu absolutnym, zaś poszczególne, zmienne aparatury pojęciowe są jego częściowym urzeczywistnieniami. Stawiam pytanie do rozważenia w następnych odcinkach: Czy rzeczywiście można dostrzec w normalnej strukturze ludzkiej wiedzy częściową realizacje ideału rozumienia, a jeśli tak to gdzie i jakim sposobem? 

POJĘCIA I ROZUMIENIE ŚWIATA

Cykl poświęcony jest problemom współczesnej teorii pojęć. Przeznaczony jest dla studentów szczególnie zainteresowanych współczesną epistemologią, hermeneutyką, filozofią umysłu oraz tradycją filozofii transcedentalnej. Uwzględniając tegoroczne ograniczenia zajęcia wykład ma formę serii nagrań radiowych uzupełnionych indywidualnymi konsultacjami. Przedstawię najważniejsze problemy teorii pojęć. Wyjdę od obserwacji i argumentów przedstawionych w monografii O istocie pojęć (2007) w której podważam rozumienie pojęć jako ogólnych reprezentacji i prezentuję interpretację pojęć jako obiektów abstrakcyjnych. W wykładzie zdefiniuję problemy, które w tamtej monografii pozostały bez rozwiązania i przejdę do nowego, hermeneutycznego i transcendentalnego punktu widzenia na rolę pojęć. W poznaniu i myśleniu, który nazywam transcendentalną hermeneutyką.