Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Odcinek drugi

Odcinek drugi – Charakterystyka godności człowieka

Pytania o rolę i źródło godności człowieka są dzisiaj obecne w refleksji filozoficznej, w analizach społecznych i politycznych, w sporach etycznych i bioetycznych itp. Niepodzielna godność życia ludzkiego jest przede wszystkim fundamentem naszych praw podstawowych. Pojęcie godności wskazuje na cechę wspólną wszystkim ludziom, bez której uznania nie ma wolności czy sprawiedliwości.

Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych

Cykl przygotowany przez prof. ucz. Andrzeja Kobylińskiego obejmuje sześć audycji i jest skierowany do słuchaczy zainteresowanych etyką oraz bioetyką. Obecnie toczą się trudne dyskusje dotyczące między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in-vitro, inżynierii genetycznej oraz macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie tych zagadnień bioetycznych zależy od przyjętych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne wszelkie debaty są pozbawione solidnego fundamentu. Głównym celem audycji jest zwrócenie uwagi, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie godności i wolności człowieka.