Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Odcinek piąty

Odcinek piąty – Eutanazja a wolność i godność człowieka

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo wyraźnie przyśpieszył proces legalizacji eutanazji w wielu krajach świata. Spór bioetyczny wokół różnych form eutanazji dotyczy wielu niezwykle istotnych kwestii, związanych z istotą ludzkiego życia – wolności, godności ludzkiej, jakości i wartości życia, sensu bólu i cierpienia, wizji życia pozagrobowego itp. Wszystko wskazuje na to, że proces legalizacji śmierci na życzenie będzie się stopniowo rozwijał w najbliższych dziesięcioleciach w wymiarze globalnym.

Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych

Cykl przygotowany przez prof. ucz. Andrzeja Kobylińskiego obejmuje sześć audycji i jest skierowany do słuchaczy zainteresowanych etyką oraz bioetyką. Obecnie toczą się trudne dyskusje dotyczące między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in-vitro, inżynierii genetycznej oraz macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie tych zagadnień bioetycznych zależy od przyjętych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne wszelkie debaty są pozbawione solidnego fundamentu. Głównym celem audycji jest zwrócenie uwagi, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie godności i wolności człowieka.