Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Odcinek szósty

Odcinek szósty – Etyczne aspekty macierzyństwa zastępczego

Macierzyństwo zastępcze polega na donoszeniu ciąży przez kobietę dla innych osób, które zamówiły tę „usługę medyczną lub prokreacyjną”, z zamiarem przekazania im dziecka zaraz po porodzie. Najczęstszą przyczyną korzystania z tej procedury jest bezpłodność par heteroseksualnych lub pragnienie posiadania dziecka przez tzw. małżeństwa gejowskie. Z jednej strony, pojawiają się coraz częściej różne głosy, żeby wprowadzić ogólnoświatowy zakaz tego rodzaju praktyki medycznej, z drugiej – macierzyństwo zastępcze stało się dobrze zorganizowaną działalnością biznesową w wymiarze globalnym.

Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych

Cykl przygotowany przez prof. ucz. Andrzeja Kobylińskiego obejmuje sześć audycji i jest skierowany do słuchaczy zainteresowanych etyką oraz bioetyką. Obecnie toczą się trudne dyskusje dotyczące między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in-vitro, inżynierii genetycznej oraz macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie tych zagadnień bioetycznych zależy od przyjętych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne wszelkie debaty są pozbawione solidnego fundamentu. Głównym celem audycji jest zwrócenie uwagi, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie godności i wolności człowieka.