Aporie Samowiedzy (4). Słaba wola.

Czy nasze własne działania mogą nam dostarczyć wiedzy o nas samych ? Czego dowiadujemy się, gdy wydaje się, że wiemy co wolimy, znamy nasze preferencje, a mimo to dokonujemy wyborów niezgodnych z nimi ? Jak niepowściągliwe zachowanie oddziałuje na naszą strukturę decyzyjną ?A jeśli okaże się, że człowiek nie posiada uporządkowanych preferencji, lub konstruuje je ad hoc, czy po dokonaniu wyboru- jak wtedy rozumieć słabą wolę ? Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z Prof. Robertem Piłatem na temat niezwykle zastanawiającej aporii- słabej woli.