Max Scheler. Istota i formy sympatii

A. Współodczucie

I. Tak zwana etyka sympatii

II. Rozróżnienia wśród fenomenów „współodczucia”

Część 1

Część 2

Część 3

III. Genetyczne teorie współodczucia

Część 1

Część 2

IV. Teorie metafizyczne

 1. Koncepcja Schopenhauera
 2. Zasięg metafizycznych teorii w ogóle
 3. Miłość a metafizyczno-monistyczne interpretacje
 4. Odczucie jedności i metafizyka
 5. Jedność życia

V. Kosmiczne odczucie jedności w różnych historycznych postawach duchowych.

Część 1

Część 2

VI. Prawa fundowania sympatii

a) Odczucie jedności jest fundamentem odczucia

b) Odczucie jest fundamentem współodczucia

c) Współodczucie jest fundamentem miłości do człowieka (humanitas)

d) Miłość do człowieka jest fundamentem akosmistycznej miłości do osoby i do Boga

VII. Współdziałanie funkcji sympatetycznych (odczucie jedności, odczucie, współodczucie, miłość do człowieka i akosmistyczna miłość do osoby)

Część 1

VIII. Filogenetyczne powstanie i rozprzestrzenienie się współodczucia

IX. Współcierpienie i współradość oraz modi ich rodzajów

X. O etycznej wartości współodczucia

XI. Stosunek miłości do współodczucia

B. Miłośc i nienawiść

I. Z fenomenologii miłości i nienawiści

 1. Uwagi negatywne
 2. Pozytywne określenia fenomenologiczne

II. Podstawowe wartości miłości i „miłośc do dobra”

III. Miłość i osoba

IV. Formy, modi oraz rodzaje miłości i nienawiści

V. Granice naturalistycznych teorii miłości

VI. Krytyka teorii naturalistycznej oraz główne rysy teorii zbudowanej na fenomenach

 1. Miłość i popęd
 2. Fakty perspektywy zainteresowań
 3. Problem „przeniesienia”
 4. Równomierne poszerzenie miłości i nienawiści
 5. O ontogenezie Freuda

C. O cudzym Ja

Próba ejdologii, teoria poznania i metafizyki doświadczenia i uznania realności cudzego Ja i istot żywych

I. Znaczenie problemów i ich porządek

II. Oczywistość sfery Ty w ogóle

III. Spostrzeżenie innych ludzi