Posts Tagged "medycyna"


Czy wiedza może być zła ? Zakłada się, że umysł ludzki, czy ludzki system decyzyjny zawsze z wiedzy skorzysta. A jednak intuicyjnie możemy stwierdzić, że zbyt wielki zasób informacji może utrudnić a nawet uniemożliwić podjęcie decyzji. W literaturze można spotkać się z pojęciem paraliżu decyzyjnego, gdzie podmiot nie jest w stanie wypracować kolejnych kroków, na skutek różnych czynników. Należałoby zatem zawęzić zakres informacji...

Read More

Zapraszamy do wysłuchania kolejnych komentarzy do artykułów z bieżącej prasy, jakie przygotowała dzisiaj redakcja naszego radia. Co to znaczy, że rodzina jest bytem metafizycznym realizującym wartości „sui generis” ? Czy rodzinę powinno się rozpatrywać wyłącznie poprzez wartości pragmatyczne ? Czy charakteryzacji rodziny można dokonać poprzez analizę funkcji, jakie powinna spełniać ? W kolejnej zadamy pytanie co to znaczy,...

Read More