Posts Tagged "zło"


Istnienie zła od samego początku stanowiło wyzwanie dla filozofii. Skąd zło? Kto jest winien? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego mimo pragnienia dobra, popełniamy zło? Z pewnością w refleksji nad złem i cierpieniem nie ma ostatecznej, zadawalającej konkluzji, za pomocą której ostatecznie wyjaśniłoby się intrygujący nas fenomen. Czy to oznacza, że wszelkie wysiłki rozjaśnienia tajemnicy zła są z góry skazane na niepowodzenie? Zło jest...

Read More