Dlaczego jest zło i cierpienie?

Istnienie zła od samego początku stanowiło wyzwanie dla filozofii. Skąd zło? Kto jest winien? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego mimo pragnienia dobra, popełniamy zło? Z pewnością w refleksji nad złem i cierpieniem nie ma ostatecznej, zadawalającej konkluzji, za pomocą której ostatecznie wyjaśniłoby się intrygujący nas fenomen. Czy to oznacza, że wszelkie wysiłki rozjaśnienia tajemnicy zła są z góry skazane na niepowodzenie? Zło jest nierozwiązalną aporią dla ludzkiego rozumu, ale wcale nie oznacza to, że jesteśmy bezradni. Najczęściej, gdy stajemy wobec cierpienia, pada jedno zasadnicze pytanie: „Dlaczego?”