Posts Tagged "Rzeczpospolita"


Czy wiedza może być zła ? Zakłada się, że umysł ludzki, czy ludzki system decyzyjny zawsze z wiedzy skorzysta. A jednak intuicyjnie możemy stwierdzić, że zbyt wielki zasób informacji może utrudnić a nawet uniemożliwić podjęcie decyzji. W literaturze można spotkać się z pojęciem paraliżu decyzyjnego, gdzie podmiot nie jest w stanie wypracować kolejnych kroków, na skutek różnych czynników. Należałoby zatem zawęzić zakres informacji...

Read More

Które cechy są relewantne w przedstawianiu naszej tożsamości ? Czy kryterium relewancji jest zależne od danej sytuacji ? Dlaczego identyfikacja może wprowadzać jakieś ograniczenia ? Na czym polega identyfikacja plemienna ? W czym zakorzenione są współcześnie pewne grupy, powiązane bardzo silnymi więziami, ale nie odwołujące się do idei, wspólnej historii czy narodowości- czy możemy mówić o nowej tożsamości plemiennej ? Czy pojęcie...

Read More