O banalności zła

Audycja poświęcona jest problemowi banalności zła, koncepcji opisanej w głośnej książce H. Arendt Eichmann w Jerozolimie oraz mowie nienawiści obecnej nie tylko w przeszłości, ale i obecnie. Czym jest zło? Czy sam język może być źródłem nienawiści? Jak przeciwdziałać temu zjawisku? Czy koncepcja Arendt pokrywa się z wnioskami zaproponowanymi w teorii „efektu Lucyfera” opisanego przez Ph. Zimbardo? Audycja została przygotowana w związku z przeprowadzonymi przez wspólnotę  Sant’Egidio warsztatami na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dyskusji wzięli udział J. Skurzak, prof. R. Piłat, M. Papierski, A. Żymełka-Pietrzak , P. Gadowski, P. Pokorski.