O weneckim dobru wspólnym, ryzykownym prawdopodobieństwie i świecie, jaki szykujemy kolejnym pokoleniom

W dzisiejszym przeglądzie prasy spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje granica rozwoju ekonomicznego ? Ogólnie przyjęty za wysoką wartość, co zrobić, gdy zaczyna zajmować tak dużo miejsca, że stopniowo „wypiera” inne wartości ? W dalszej części zwrócimy uwagę na osobisty stosunek do ryzyka. Jak duże musi być prawdopodobieństwo zajścia niepożądanego przez nas wydarzenia, abyśmy uznali ryzyko związane z podjęciem działania, za nieopłacalne. Czy nasza percepcja ryzyka pozostaje na stałym poziomie, jest taka sama w stosunku do wydarzeń różnych kategorii ? Czy (samo)wiedza na ten temat pomogłaby na podejmować bardziej świadome i efektywne decyzje ? W ostatniej części poddamy refleksji obserwacje wydarzeń podczas sejmowego Dnia Dziecka. Czy analiza języka, tematyki poruszanej przez dzieci może nam dostarczyć wiedzy o tym, w jaki świat wprowadzamy przyszłe pokolenia ? Czy świadomi jesteśmy odpowiedzialności za przyszły obraz nie tylko sceny politycznej ? W rozmowie wzięli udział: Prof. Robert Piłat, dr Dominika Dzwonkowska, Joanna Skurzak, Martyna Neumann oraz Marcin Piechota.