Aporie Samowiedzy (8). Omylność i wewnętrzny autorytet

Czy człowiek może pomylić się co do własnych stanów ? Niektóre stany wydają się być pokrewne, takie jak radość, błogostan czy ekscytacja. Tu, doświadczając jednego stanu, można łatwo go zinterpretować jako inny. Czy jednak, samo doświadczenie pewnego stanu gwarantuje już jego prawdziwość ? Czy doświadczenie stanu może być źródłem samowiedzy ? Edmund Husserl mówił, że doświadczenie musi być odpowiednio przeanalizowane, po zagłebieniu się we własną osobę. Podstawy do samowiedzy mogą dostarczać dopiero odpowiednio skorelowana materia wrażeniowa ( hyle) z aktami, świadomymi intencjami skierowanymi na to doświadczenie.