Filozoficzny przegląd prasy 2.11.2016

W pierwszej części rozmowy poświęcimy czas na rozważenie czym jest edukacja i indoktrynacja. Jakie warunki powinna spełniać ta pierwsza aby nie naruszyć granicy dzielącej ją od indoktrynacji.

Czy intensywna realizacja jednej wartości, może przyczynić się do odrzucenia i jednocześnie zaprzestania realizacji innych wartości. Jeśli tak, czy może to nieść ze sobą jakieś niebezpieczeństwa ? A co kiedy pewne wartości wymagają całkowitego poświęcenia ? W drugiej części rozmawiając o filmie „Whiplash” spróbujemy nakreślić horyzont pytań i możliwych odpowiedzi związanych z tymi zagadnieniami.

Ostatnia część poświęcona będzie Państwu Butan, gdzie mierzony poziom szczęścia mieszkańców jest przedmiotem polityki społecznej tego państwa. Ale, czy samo szczęście może być przedmiotem intencjonalnego dążenia człowieka ?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w której udział biorą Prof. Robert Piłat, Katarzyna Berkowicz, Małgorzata Czajkowska, Aleksandra Sztyk oraz Marcin Piechota.