„Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. O misjach ( nie tylko tych na księżyc) i spotkaniach z obiektem strachu.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka filozoficznego przeglądu prasy. Tym razem dyskusja dotyczyła takich zagadnień jak, strajk pielęgniarek, powołanie, misja, a także lęku przed śmierci.

Co leży u podłoża ludzkiego sceptycyzmu w stosunku do wiary człowieka w możliwość kierowania się wyższymi wartościami ? Rozgoryczenie, zawód, niewiara ? A może człowiek zgodnie z koncepcją homo oeconomicus w pierwszym rzędzie motywowany jest maksymalizacją własnych zysków ?

Jaka jest różnica pomiędzy misją, posłannictwem, powołaniem a zwykłym wykonaniem pracy ? Czy różnicy powinniśmy się doszukiwać w konsekwencjach ich niezrealizowania, czy może wartości jakie mogą zostać zrealizowane ?

Czy możemy doświadczyć własnej śmierci ( klinicznej) ? Dlaczego doświadczenie obiektu, który wcześniej wywoływał lęk, najczęściej ten lęk minimalizuje lub całkowicie eliminuje ? Jaką rolę odgrywa w tym przypadku ludzka wyobraźnia ?

Wokół mikrofonu Radia „Sed contra” zgromadzili się: prof. R. Piłat, ks. dr R. Tomanek, Marcin Piechota oraz Joanna Skurzak.

 

Prasówka z 8 czerwca 2016