Relacja artysty z światem na podstawie: Opowieści o przeznaczeniu Karen Blixen- dyskusja

Dzisiejsza rozmowa jest oparta na dwóch opowiadaniach Karen Blixen: Uczta Babette Burze. Pozornie opowiadania te dotyczą całkiem odrębnych tematów, a jednak okazuje się, że istnieje nić wiążąca je ze sobą. Jest nią problem wzajemnej relacji artysty i świata, jest to spojrzenie dwustronne- zarówno czym jest świat dla artysty, jak i kim jest artysta dla świata?
W rozmowie udział brali: Prof. Robert Piłat, ks. dr Roman Tomanek, Joanna Skurzak, Marcin Piechota i Mateusz Ustaszewski