Rozmowa z Prof. Damianem Leszczyńskim, Autorem książki „Demon zwodziciel. Badania filozoficzne”

Robert Piłat rozmawia z Damianem Leszczyńskim, filozofem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, o jego najnowszej książce „Demon zwodziciel. Badania filozoficzne”. Książka przypomina formą „Medytacje” Kartezjusza. Autor podtrzymuje filozoficzną tradycję badania siebie samego. Pokazując kolejne możliwości ostatecznego ugruntowania wiedzy i dokonując ich krytyki Autor dochodzi do zbadania radykalnej możliwości całkowitego nieugruntowania wiedzy – nieugruntowania, którego nie można usunąć, ponieważ sama najogólniejsza rama pojęciowa umożliwiające poprawę naszej kondycji poznawczej, czy choćby uświadomienie jej sobie, jest fałszywa. Damian Leszczyński mierzy się z tą możliwości z rzadko spotykaną filozoficzną powagą, a jego wnioski zbliżające się do filozoficznego nihilizmu, stają się równie poważnym wyzwaniem dla czytelnika. Rozmowa miała miejsce 22 marca 2017 roku we Wrocławiu.