Poeta w czasie marnym – rozmowa z ks. prof. Janem Sochoniem

„I cóż po poecie w czasie marnym?” — pytał filozof Martin Heidegger cytując poetę Friedricha Hölderlina.

W ramach cyklu dotyczącego różnych aspektów pandemii trzeci odcinek poświęciliśmy poezji i poetom. Jakie jest źródło poezji? Czy sytuacja zamknięcia i deprywacji wpływa na proces twórczy, język, wyobraźnię? Czy przemiany zachodzące w makroskali, tj. procesy historyczno-społeczne, łączą się z intymnym doświadczaniem rzeczywistości? Jaki jest cel poezji? Czy przynosi ocalenie?

W rozmowie udział wziął gość specjalny ks. prof. Jan Sochoń  – filozof, poeta, krytyk literacki, eseista, biograf. Związany zawodowo z UKSW, gdzie kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii. Za tom wierszy „Intencje codzienne” nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2010.

Wybór wierszy z najnowszego tomu poetyckiego „Krzew winny” ks. prof. Jana Sochonia  dostępny pod adresem https://www.zeszytyliterackie.pl/jan-sochon-wiersze/

Ponadto w audycji udział wzięli prof. Robert Piłat, Martyna Filcek i Agnieszka Gralewicz.