Filozoficzny przegląd prasy. 14.12.2016

W bieżącym przeglądzie prasy, naszą uwagę poświęcimy różnicy między kłamstwem a wciskaniem kitu. To drugie, wydaje się być bardziej tolerowane przez społeczeństwo, bardziej powszechne. Czy jest mniej groźne od kłamstwa. Harry G. Frankfurt powiada: wręcz przeciwnie. Człowieka wciskającego kit może cechować nie tylko niedbałość o prawdę, ale brak wiary w obiektywną ocenę zdarzeń. Nad tym problemem dyskusję podejmą: Prof. Robert Piłat, Aleksandra Sztyk, Małgorzata Czajkowska, Katarzyna Werkowicz i Marcin Piechota.