Filozoficzny przegląd prasy. 7 grudnia 2016

W bieżącym przeglądzie prasy zastanowimy się nad problemem wolnej woli. Czy kwestionowanie jej istnienia może prowadzić do zwolnienia osoby z odpowiedzialności moralnej za swój czyn? W dalszej części postawimy pytanie, czy z czasem może ulec zmianie ocena moralna danego czynu. Czy prawo powinno się zmieniać w stosunku do postępu naszej wiedzy dotyczącej ludzkiego działania? W ostatniej części postawimy problem wyższej konieczności. Czy szkodliwy czyn może zostać usprawiedliwiony, gdy zaistniały szczególne okoliczności? Czym jest szczęście moralne, o którym wspomina Bernard Williams ? Do wysłuchania rozmowy zapraszają: Martyna Neumann, Katarzyna Werkowicz oraz Marcin Piechota