Obrazowanie mózgu

Przedstawiamy pierwszą z audycji z planowanego cyklu „Filozoficznie o umyśle”. Jest to wstęp, który przybliży wykorzystywane aktualnie najpopularniejsze metody obrazowania mózgu. Są one początkiem wielu badań, które mają także duże znaczenie dla filozofii. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, którą 11 marca 2016 Joanna Skurzak przeprowadziła z dr Michałem Bolą z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN