Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Wchodu

W dniu 3.03.2016 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego gościł prof. J-F. Colosimo, wykładowca w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu, dyrektor prestiżowego naukowego wydawnictwa Cerf, autor wielu książek poświęconych problematyce filozofii rosyjskiej i sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Profesor, na zaproszenie UKSW oraz Institut Français – Pologne, wygłosił wykład pt. „Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Wchodu”. Przypomniał, że chrześcijanie Wschodu to nie są nasi „dalecy kuzyni”, mieszkający na drugim brzegu Morza Śródziemnego, lecz są to „synowie pierworodni chrześcijaństwa”, bo właśnie 05oni tworzyli podwaliny teologii, tradycji i duchowości wiary chrześcijańskiej. To my, chrześcijanie Zachodu, jesteśmy ich dłużnikami. Niestety, co jest tragedią dziejąca się na naszych oczach, nikt dzisiaj nie staje w ich obronie. Zostali sami, a niedługo może ich w ogóle nie być…

Po wykładzie redakcja Radia filozoficznego „Sed contra” zwróciła się z pytaniem do prof. J-F. Colosimo: Jaki może być wkład tradycji chrześcijan Wschodu dla dzisiejszej kultury, filozofii, tworzonej na Zachodzie Europy? Czego możemy od nich się uczyć? Oto jego odpowiedź: